Licencja Royalty-Free YAY

Licencja Royalty- Free (dotyczy zdjęć RF zakupionych pojedynczo i w pakietach)


Wszystkie zdjęcia na stronie Yayfoto.pl posiadają licencję Royalty-Free. Ta licencja daje Ci prawo do wykorzystania fotografii bez żadnych restrykcji co do wielkości reprodukcji, nakładu, rodzaju mediów itp.

Ten sam obraz może być częścią reklamy, Twojej strony internetowej i Twoich wizytówek. Możesz używać tego zdjęcia tak długo jak chcesz. Zdjęcia Royalty-Free to niedrogie, atrakcyjne rozwiązanie, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Licencja Royalty-Free nie daje Ci natomiast prawa do odsprzedaży zdjęcia. Zdjęcia YAYfoto nie mogą być wykorzystane w celach obraźliwych, pornograficznych i niezgodnych z prawem; nie mogą naruszać prawa osób trzecich do prywatności, być wykorzystane jako znak towarowy jak i do naruszenia praw autorskich, nazwy handlowej, znaku towarowego czy usługowego jakiegokolwiek podmiotu lub osoby.

Nota copyright nie jest wymagana, jednak bardzo doceniamy jej umieszczenie. Polecamy formę: "nazwa fotografa/ yayfoto.pl".

Jednorazowy zakup licencji Royalty – Free upoważnia nabywcę – licencjobiorcę do wielokrotnego korzystania z zakupionego materiału – w dowolny sposób,w dowolnej liczbie projektów oraz bez ograniczeń czasowych* i terytorialnych. Niedozwolone jest jedynie odsprzedawanie lub nieodpłatne udostępnianie innym podmiotom zakupionych materiałów Royalty-free niepoddanych obróbce (licencjobiorca może odsprzedać projekt zawierający zakupiony materiał royalty-free, ale nie sam materiał) oraz wykorzystanie niezgodne z prawem (np. do celów zniesławiających, pornograficznych itp.) Cena zdjęcia objętego licencją Royalty-Free zależy od jego wielkości.

*nie dotyczy zdjęć zamówionych w ramach subskrypcji:


Licencja Royalty- Free (subskrypcje)

Jedyną różnicą w możliwościach wykorzystania zdjęć Royalty-free zamówionych w ramach subskrypcji jest ograniczenie czasowe:

Każde zdjęcie zakupione w ramach subskrypcji na YAYfoto.pl może być wykorzystane wielokrotnie w różnych mediach i na różnych nośnikach, ale wyłącznie w czasie trwania Subskrypcji, czyli przez: 1 miesiąc, 3 miesiące lub 1 rok – w zależności od wybranej opcji. Nabywasz prawo do reprodukcji zdjęcia wyłącznie na czas trwania Subskrypcji. Niedozwolone jest jakiekolwiek automatyczne pobieranie zdjęć dostępnych w naszej bazie i tworzenie własnej bazy zdjęć.

Przykład:
Wydawca portalu internetowego kupił subskrypcję miesięczną. W czasie trwania okresu subskrypcji wykorzystał kilkaset zdjęć do ilustracji opublikowanych na portalu artykułów. Po wygaśnięciu subskrypcji Klient nie przedłużył subskrypcji (nie wykupił subskrypcji na kolejny okres). Klient w takim przypadku musi usunąć z wszelkich nośników wszystkie oryginalne pobrane w ramach subskrypcji fotografie/ilustracje. Nie może ich wykorzystywać także do kolejnych nowych artykułów. Fotografie/ilustracje wykorzystane w archiwalnych artykułach (tworzonych i publikowanych w czasie trwania subskrypcji) mają ważną licencję dożywotnie, pod warunkiem, że nie zostaną zmienione. Zmiana daty takiego artykułu na aktualną powodująca opublikowanie archiwalnego materiału ponownie (wznowienie) w czasie gdy Klient nie posiada aktywnej subskrypcji jest niedozwolona. Niedozwolone są jakiekolwiek wznowienia (przedruki itp.) artykułów itp po okresie subskrypcji.Prawa licencyjne

Prawa licencyjne zdjęcia nabywa osoba/firma, która zakupiła zdjęcie, lub użytkownik ostateczny, jeżeli został wyszczególniony podczas składania zamówienia. Po dokonaniu transakcji jest to jedyna osoba/firma, która posiada prawo licencyjne i może wykorzystywać zdjęcie do własnych firmowych projektów lub projektów na zlecenie swoich klientów. Prawa do materiału nie mogą być przekazywane innej osobie lub firmie.

Zakupiony materiał może być modyfikowany dowolnie. Zakup materiałów wizualnych nie przenosi praw autorskich na nabywcę. Zdjęcie nie staje się Twoją własnością, ale nabywasz prawo do jego wykorzystywania. Aby wykorzystać zdjęcie do materiałów sprzedażowych konieczne jest nabycie licencji rozszerzonej. W innym przypadku takie użycie jest nielegalne.


Standardowa Licencja Royalty – Free

Materiały wizualne, które posiadają licencję Royalty-Free (RF) mogą być używane do tworzenia projektów wykorzystanych do stron internetowych, książek i gazet, broszur, ulotek lub jakichkolwiek innych materiałów reklamowych lub promocyjnych w postaci drukowanej jak i w mediach elektronicznych w nakładzie max do 500 tyś sztuk*.

*niektóre formy użycia wymagają nabycia licencji rozszerzonej


Licencja rozszerzona Royalty-Free

Wykorzystanie materiału wizualnego w celach sprzedażowych, lub każde inne wykorzystanie zdjęć w nakładzie powyżej 500tyś sztuk wymaga nabycia licencji rozszerzonej. Szablony stron internetowych, karty okolicznościowe i pocztówki zaprojektowane specjalnie do sprzedaży, usługi druku na zamówienie, koszulki, kubki, kalendarze, pocztówki, podkładki pod mysz lub inne produkty przeznaczone do sprzedaży zawierające materiał wizualny w istotny sposób (gdzie zdjęcie stanowi główny element graficzny produktu) uważane są za użycie zdjęcia, w którym konieczne jest nabycie licencji rozszerzonej.

Zabrania się udostępniania materiałów wizualnych na swojej stronie internetowej do pobrania (na przykład jako tapety). Ale możesz korzystać ze zdjęcia do stworzenia swojej strony internetowej. Polecamy zamieszczenie noty copyright przy wykorzystanym zdjęciu, np.: nazwa fotografa/ yayfoto.pl